Projects

Javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025

Podjetje Miniplast d.o.o. se je odločilo stopiti na pot trajnostne in krožne poslovne strateške transformacije, zato bomo sodelovali naprej v Akademiji TKT (Faza A), nato pa bomo pripravili izvedbeni projekt, ki bo dosledno naslavljal in v praksi v podjetju vzpostavil procese in prehod kreiranja vrednosti produktov in storitev iz linearnega načina v krožno naravnane procese ter vzpostavil krožno naravnane procese (Faza B). Faza A se prične v septembru 2023 in zaključi v januarju 2024.

Financira Evropska unija – NextGenerationEU

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Spletno mesto: www.noo.gov.si

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.evropskasredstva.si